Essalemo Aleikom
رب إنـهم مظلومون فانتصر ،، صورة حية لقهر الرجال ..
اللهم أنهم جياع فاطعمهم ،، اللهم انهم عراة فاكسهم ،، اللهم انهم مظلومونــ فانتصـر لهم ياحي ياقـيوم ،،

رب إنـهم مظلومون فانتصر ،،
صورة حية لقهر الرجال ..

اللهم أنهم جياع فاطعمهم ،،
اللهم انهم عراة فاكسهم ،،
اللهم انهم مظلومونــ فانتصـر لهم ياحي ياقـيوم ،،